משפחות צעירות


קהילת  המעגל "הורים מעורים"  טירת – כרמל

 החזון שלנו:

קהילת הורים מעורים פועלת מתוך אקטיביזם חברתי לקידום החינוך בטירת כרמל ויוזמת פעילויות לשינוי חברתי, טיפוח אחריות אזרחית, מעורבות והתנדבות תושבים. העמותה רואה את עצמה כמשפיעה על עתיד העיר ומחוללת שינוי חברתי משמעותי.

 המטרות העיקריות שלנו:

קידום החינוך והתרבות בעיר ועידוד מודעות אזרחית ואקטיביזם חברתי בקרב תושבי העיר.

 מי אנחנו?

קהילת המעגל- "הורים מעורים" הוקמה בשנת  2007, ע"י  20הורים צעירים, תושבי טירת כרמל במטרה לקדם ולמנף את החינוך בטירת כרמל, להגביר מודעות אזרחית ומעורבות בקרב הורים ותושבים ולהניעם לפעולה למען עצמם ולמען תושבי העיר.

הקהילה צמחה מתוך רצון  של חבריה והורים צעירים אחרים להעניק מענה חינוכי טוב יותר לילדי העיר, מתוך אמונה כי "ניתן לעשות כאן את השינוי". הקהילה הוקמה בסיוע ולווי של מרכז הצעירים והקרן הקהילתית ופעילה כבר 5 שנים. במהלכן קיימה  עשרות פעילויות חינוך והעשרה להורים וילדים, סביב חגים, ופעילויות סביב ערכים כמו: בטיחות בדרכים, נתינה, קבלת האחר ועוד. התחום המרכזי בו  פועלת הקהילה הוא, קידום מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלית בעיר בשיתוף עם הרשות.

 הקהילה מובילה מהלך התחדשות רחב בבית הספר היסודי "זבולון המר", הכולל: תכנים פדגוגיים ברוח היהדות הדמוקרטית בגישה פתוחה ומאפשרת ובהדגשת הערכים: קבלת האחר, נתינה, כבוד הדדי, דיאלוג ועוד. כמו כן, מעורבות פעילה והתנדבות של הורי בית הספר במטרה להעמיק את הקשר בין ההורים, צוות בית הספר והקהילה ולתת מענה הולם לצרכים שעולים בבית הספר ופרוייקטים לקידום ושיפור אקלים בית ספרי , תוך מתן מענה לילדים בסיכון.

במקביל, פועלת הקהילה לקידום שני פרוייקטים נוספים: הקמת מרכז פעילות שכונתי בשכונות הדרומיות הטירת כרמל ופיתוח פינת החי למתן חברתי-טיפולי לילדים ולנוער בסיכון ולציבור הרחב.

הקהילה ממשיכה לקיים פעילויות העשרה  לילדים ולהורים ובחודשי הקיץ מפעילה הקהילה פרויקט העשרה קהילתי חינוכי באותן שכונות המוחלשות.

הקהילה שותפה פעילה במגוון ועדות ופורומים עירוניים: ועדת שמיד, ועדת עיר ללא אלימות, מנהלת צעירים, ועד הורים יישובי, עתיד בטוח, מעגל ראש העיר במסגרת "פרוייקט ערי חינוך", קרן קהילתית וועדת תרבות במתנ"ס.

העמותה פועלת בתמיכה ובשיתוף עם הרשות ומחלקותיה , מרכז הון אנושי וצעירים בעיר, מרכז הפעו"ט, הקרן הקהילתית טירת כרמל (ע"ר), קרן גנדיר, הג'וינט  וקרן שח"ף.         

 האתר שלנו: שלנו  http://www.horimtc.org.il